PARK UJAZDOWSKI (poza gettem)

Adam Czerniaków

JA/ONI, I

„Wstęp do Parku Ujazdowskiego wzbroniony.” [26 VII 1940] (s. 108)

„Żydom nie wolno do Parku Ujazdowskiego.” [28 VII 1940] (s. 108)

Bibliografia

Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego 6 IX 1939 – 23 VII 1942, oprac. Marian Fuks, Warszawa 1983.