PAWIA 6

Abraham Lewin

ONI, III A (02.09.1942)

„Żydowskim policjantom wydano rozkaz – jak opowiadają – aby każdy z nich dostarczył po <dwa łebki>. Na Pawiej 6 stały kobiety w kolejce po warzywa, żydowscy policjanci napadli i zabrali niektóre z nich. Niem[cy] przeprowadzili blokady kilku <szopów>, wieczorem prowadzili grupy schwytanych. Mówiono, że to ludzie z <placówek>. Wracali z pracy i złapano ich. Wczoraj było na Umschlagu 1400 ludzi, tak przekazał Ri[ngelblu]m, który mieszka przy Dzikiej 3.” (s. 215)

Bibliografia

– Abraham Lewin, Dziennik, wstęp i opracowanie K. Person, Warszawa 2016.