PAWIA 69

Emanuel Ringelblum

ONI, I

„Na Pawiej 69 znajdowała się melina, której szefem był Żyd. Banda posługiwała się kimś w mundurze, a czasem nawet mundurami wojska. Posadzono wszystkich mieszkańców domu, ale później zwolniono ich.” (s. 96)

Bibliografia

– Emanuel Ringelblum, Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy. t. 29: Pisma Emanuela Ringelbluma z getta, oprac. J. Nalewajko-Kulikov, Warszawa 2018.