PAWIA 88

Abraham Lewin

ONI, II D (14.05.1942)

„Opowiedziano mi jeszcze o jednym mordzie. Zamordowana została administratorka [domu] przy Pawiej 88, również z przyczyn rabunkowych. Szczegóły nie są mi znane.” (s. 42)

Bibliografia

– Abraham Lewin, Dziennik, wstęp i opracowanie K. Person, Warszawa 2016.