PAWIA – UMSCHLAGPLATZ [TRASA]

Abraham Lewin

ONI, III A (23.08.1942)

„[…] <akcja> toczy się nadal. Żydowska policja z niesłychaną brutalnością łapała wczoraj głównie kobiety i dzieci. Opowiadano mi, że na Pawiej złapali oni dziesięcioletnią, dobrze odzianą dziewczynkę. Dziewczynka rzewnie płakała i prosiła: <Panie policjancie!>. ale jej prośby na nic się nie zdały, policjant pozostał głuchy na jej błagalne krzyki. Wsadzili ją na rykszę i odesłał na Umschlag.” (s. 201-202)

Bibliografia

– Abraham Lewin, Dziennik, wstęp i opracowanie K. Person, Warszawa 2016.