PLAC KRASIŃSKICH

Emanuel Ringelblum

ONI, I

„Siódmy lutego [1940]. Wstęp na plac Krasińskich, na pewno na odcinku, obok Sądów, jest Żydom wzbroniony. Żydom nie wolno chodzić do Biblioteki Publicznej, wybudowanej przez żydowskich filantropów.” (t. 29: s. 65)

ONI, IIIV

„Królem przewodników w kanałach był Szemrany Maniek, który na plecach swych przeniósł niejedną osobę z getta. Miał on na swe usługi policję mundurową na placu Krasińskich, gdzie znajdował się wylot kanału.” (t. 29a: s. 52)

ONI, V

„Żydowscy bojowcy przenieśli walkę na teren aryjski. Kierownik grupy bojowej na ulicy Świętojerskiej wygłosił na murze gettowym przemówienie do ludności polskiej, wzywając ją do współdziałania. Piękne to przemówienie – według relacji naocznego świadka – zakończył okrzykiem: „Niech żyje Polska!”. Nocą przebijali się bojowcy z rewolwerami w ręku przez mury, zabijali strażników ukraińskich czy szaulisów litewskich i chronili się na aryjską stronę. Dochodziło niejednokrotnie do walki na sąsiadujących z gettem placach z Niemcami, czy nawet z policją granatową. Takie wypady „piątek” bojowych przez mury albo przez przejścia podziemne odbywały się na placu Żelaznej Bramy, na placu Krasińskich, na placu Teatralnym, na placu Muranowskim itd. Na placu Teatralnym granatowa policja przyłapała kilku bojowców, którzy rzucili granat i próbowali zbiec. Złapano ich i rozstrzelano w jednym ze zniszczonych domów przy ul. Królewskiej.” (t. 29a: s. 90)

 

ADRESY:

Plac Krasińskich/Miodowa,  – Plac Krasińskich/Świętojerska,

Bibliografia

– Emanuel Ringelblum, Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy. t. 29: Pisma Emanuela Ringelbluma z getta, oprac. J. Nalewajko-Kulikov, Warszawa 2018.

– Emanuel Ringelblum, Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, tom 29a Pisma Emanuela Ringelbluma z bunkra, oprac. E. Bergman, T. Epsztein, M. Siek, Warszawa 2018.