PLAC MURANOWSKI – MURANOWSKA – ZAMENHOFA – DZIELNA – KARMELICKA – LESZNO – ŻELAZNA – NOWOLIPIE – SMOCZA – GĘSIA – NALEWKI – PLAC MURANOWSKI [TRASA linii tramwajowej]

Henryk Bryskier

ONI, II

„Zawadziwszy o środki komunikacyjne, wypada już uzupełnić, ze prócz konnych omnibusów, przypominających dawne dobre czasy, kiedy ludzie nie żyli tak gorączkowo i tempo życia było powolne, była jeszcze jedna linia tramwajowa-wewnętrzna i jak gdyby dla kontrastu nie konna, lecz normalna – elektryczna. Tramwaj kursował od rogu Leszna i ul. Żelaznej do pl. Muranowskiego. Zamiast numeru linii, umieszczonego na przedzie dużą gwiazdę niebieską. Obsługa i bilety były miejskie. Trasę tę następnie uzupełniono i przebiegała ulicami: pl. Muranowski, Muranowska, Zamenhofa, Dzielna, Karmelicka, Leszno, Żelazna, Nowolipie, Smocza, Gęsia, Nalewki, pl. Muranowski itd.” (s. 81)

Bibliografia

– Henryk Bryskier, Żydzi pod swastyką, czyli getto w Warszawie w XX wieku, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2006.