PLAC NAPOLEONA [PRUDENTIAL]

Emanuel Ringelblum

ONI, I

„Mordownia przy Prudentialu.” (s. 6)

Bibliografia

– Emanuel Ringelblum, Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy. t. 29: Pisma Emanuela Ringelbluma z getta, oprac. J. Nalewajko-Kulikov, Warszawa 2018.