PLAC PARYSOWSKI/ MIŁA [OBSZAR]

Henryk Bryskier

ONI, III B

„W pierwszej dekadzie września 1942 roku, wszyscy bez wyjątku otrzymali rozkaz opuszczenia swoich miejsc pracy i domów i udania się z mały ręcznym bagażem na pl. Parysowski i przyległe doń ulice aż do Miłej, który to obszar leżał w bliskim sąsiedztwie placu przeładunkowego tzw. Umschlagplatzu. Każdemu spotkanemu na terenie getta – prócz punktu zborczego – groziło zastrzelenie na miejscu. Przeszukiwanie domów w celu wyłapywania ukrytych jeszcze ludzi miało być prowadzone przy pomocy wytresowanych psów.” (s. 202-203)

Bibliografia

– Henryk Bryskier, Żydzi pod swastyką, czyli getto w Warszawie w XX wieku, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2006.