PLAC TRZECH KRZYŻY (poza gettem)

Emanuel Ringelblum

ONI, I

„Słyszałem, że Niemcy wtargnęli do Kościoła na Grzybowie [Kościół Wszystkich Świętych]. Ksiądz uspokajał, ale mimo to wybuchła duża panika, to samo przydarzyło się przed kilku dniami w kościele na placu Trzech Krzyży, z którego wyłapywano na roboty.” (t. 29: s. 112)

ONI, IIIV (?)

„Do tej kategorii brawurowych wyczynów należał ślub żydowski w kościele św. Aleksandra na placu 3 Krzyży. Gestapo, otrzymawszy wiadomość o tym ślubie, otoczyło kościół i zabrało wszystkich zebranych do więzienia. Młodej parze, połączonej od dawna ślubem żydowskim, chodziło w danym wypadku o uzyskanie pierwszego, autentycznego dokumentu, który zalegalizowałby ich wobec domowników i sąsiadów. Do tej kategorii brawurowych wyczynów zaliczymy też wspólny obiad 11 Żydów w Świdrze pod Warszawą. Doniesiono o tym władzom niemieckim, które zaaresztowały obecnych, a potem rozstrzelały.” (t. 29a: s. 62-63)

ADRESY:

Plac Trzech Krzyży 23,

 

TRASY:

Trasa: Aleja Szucha 25 – Plac Trzech Krzyży,

Bibliografia

– Emanuel Ringelblum, Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy. t. 29: Pisma Emanuela Ringelbluma z getta, oprac. J. Nalewajko-Kulikov, Warszawa 2018.

– Emanuel Ringelblum, Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, tom 29a Pisma Emanuela Ringelbluma z bunkra, oprac. E. Bergman, T. Epsztein, M. Siek, Warszawa 2018.