PLAC ZAMKOWY 4 (ZAMEK KRÓLEWSKI)

Adam Czerniaków

JA/ONI, I

„Uszkodzony Zamek i kościół św. Jana.” [17.IX.1939] (s.36)

Bibliografia

Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego 6 IX 1939 – 23 VII 1942, oprac. Marian Fuks, Warszawa 1983.