PLAC ZA ŻELAZNĄ BRAMĄ 8

Adam Czerniaków

ONI, I

„Wiadomość z miasta, że opróżniają dom Żelazna Brama 8.” [2 X 1940] (s. 125)

Emanuel Ringelblum

ONI, I

„Dzisiejsza wigilia święta Rosz ha-Szana (październik) była w tym roku bardzo smutna. Zabrali dziś meble na Leszno 4, 6, 8, ponadto kazali opróżnić mieszkania na placu Żelaznej Bramy 8; dom ten znajduje się obok bramy.” (s. 137)

„Historia z kamienicą na placu Żelaznej Bramy 8 była aferą. Skończyło się na wpłaceniu po 150-200 zł.” (s. 137)

„Jak mi powiedziano, agenci niemieccy, zwani aspirantami, nie otrzymują wynagrodzenia; muszą więc sami w ciągu trzech lat trwania aspirantury znaleźć sobie źródło zarobkowania. I stąd sprawa z placem Żelaznej Bramy 8, gdzie jakoby wykupiono się od rzekomego wysiedlenia, [płacąc] okup 100-200 zł od mieszkania.” (s. 141)

Bibliografia

Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego 6 IX 1939 – 23 VII 1942, oprac. Marian Fuks, Warszawa 1983.

– Emanuel Ringelblum, Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy. t. 29: Pisma Emanuela Ringelbluma z getta, oprac. J. Nalewajko-Kulikov, Warszawa 2018.