POWĄZKI

Emanuel Ringelblum

ONI, I

„Ludność katolicka pozwala Żydom brać wodę z cmentarza na Powązkach. Okazali daleko posuniętą tolerancję.” (s. 106)

„17 września [1940] rozpowszechniła się plotka o 16 punktach przeciwko Żydom: ograniczenia w tramwajach, ograniczenia praktyki lekarzy, getto (warszawscy Żydzi na Powązkach i Kole, prascy na Grochowie), poruszania się po mieście do 6, w niedzielę w ogóle nie, ograniczenie handlu hurtowego, wielkiego przemysłu itp.” (s. 123)

ONI, II A

„Na Siennej umarł chrzczony Żyd, wywieziono go na cmentarz na Powązkach.” (s. 182)

TRASY:

Trasa: Plac Grzybowski 3/5 (plebania kościoła Wszystkich Świętych) – Dzika (wacha) – Powązki

Bibliografia

– Emanuel Ringelblum, Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy. t. 29: Pisma Emanuela Ringelbluma z getta, oprac. J. Nalewajko-Kulikov, Warszawa 2018.