POZNAŃSKA 15

Adam Czerniaków

JA/ONI, I

„Całą noc straszna kanonada. Nad domem wybuchały granaty. Trafiły blisko nas na Poznańską na ambasadę sowiecką.” [20.IX.1939] (s.36)

Bibliografia

Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego 6 IX 1939 – 23 VII 1942, oprac. Marian Fuks, Warszawa 1983.