PROSTA 14 (SZOP TOEBBENSA) – ZAMENHOFA – UMSCHLAGPLATZ [TRASA]

Abraham Lewin

ONI, III

„Opowiadają teraz (godzina 11), że u Toebbensa, przy ulicy Prostej, rozpoczęła się <akcja>. Zażądano 1000 ludzi. Nie wiadomo jeszcze, ile w tym prawdy. Opowiadają, powołując się na żydowskiego policjanta, że na Zamenhofa widziano grupę Żydów, w tym również kobiety i dzieci, prowadzoną w kierunku Umschlagu.” (s. 248)

Bibliografia

– Abraham Lewin, Dziennik, wstęp i opracowanie K. Person, Warszawa 2016.