PRZECHODNIA

Emanuel Ringelblum

ONI, I

„Przeprowadzono błyskawiczny spis ulic. Elektoralna 1 i 3 wyłączone z getta. Zamurowano wylot na Elektoralną, a otwarto na Przechodnią, która nie należy do getta.” (s. 148)

Bibliografia

– Emanuel Ringelblum, Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy. t. 29: Pisma Emanuela Ringelbluma z getta, oprac. J. Nalewajko-Kulikov, Warszawa 2018.