PRZEJAZD 5

Henryk Bryskier

ONI, II

„[kościół] Ewangelicki został wyłączony w ten sposób, że od ul. Leszno wejścia były zamurowane i zrobiono nowe wejścia poprzez dom przy ul. Przejazd 5, który był odgrodzony murami po obu stronach bramy w poprzek chodników, łącząc się murami okalającymi. Przejście to umożliwiało komunikowanie się ze szpitalem Ewangelickim, kościołem Augustynów, oraz wyłączonym domem Leszno nr 2 należącym do kościoła.” (s. 107)

Mary Berg

JA, I

11.IX.40: „Nasze pierwsze przedstawienie odbyło się na początku bieżącego miesiąca w siedzibie Jointu przy ulicy Przejazd 5. Sukces przeszedł wszelkie oczekiwania, a spektakl przyniósł znaczne wpływy. Natychmiast poproszono nas o kolejne występy; wszystkie okazały się bardzo udane. Nasza łódzka grupa czuje się dumna z wystawienia w Warszawie tak przebojowego spektaklu. Niektórzy z nas cieszą się wśród żydowskiej społeczności sporą sławą” (s. 83)

Bibliografia

– Henryk Bryskier, Żydzi pod swastyką, czyli getto w Warszawie w XX wieku, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2006.

– Mary Berg, Dziennik z getta warszawskiego, tłum. M. Salapska, Warszawa 1983.