REMBERTÓW

Emanuel Ringelblum

ONI, I

„Rembertów. 40000 kontrybucji. 50 ludzi pracuje za 10 zł dziennie. Na początku przeznaczono na osobę […].” (s. 19)

„Słyszałem, że pewna część Żydów z przedmieścia praskiego przenosi się do sąsiednich miasteczek: Rembertowa i innych.” (s. 155)

Bibliografia

– Emanuel Ringelblum, Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy. t. 29: Pisma Emanuela Ringelbluma z getta, oprac. J. Nalewajko-Kulikov, Warszawa 2018.