Róg ulic CIEPŁA/GRZYBOWSKA

Henryk Bryskier

ONI, II/III

„Uruchomiono Wydział Pocztowy RŻ [Rady Żydowskiej] przy Ciepłej róg Grzybowskiej, gdzie przyjmowano pocztę do ekspedycji na Główny Urząd Pocztowy, skąd dopiero trafiała na normalną drogę. Nawet list od jednego mieszkańca getta adresowany do drugiego nie był bezpośrednio doręczany przez żydowską pocztę, lecz był przez tę ostatnią wysyłany m.in. na Główny Urząd Pocztowy, a stąd następowała reekspedycja i po kilkudniowej wędrówce, za pobraniem opłaty doręczeniowej – zwykle z ‘napiwkiem’ – żydowski listonosz dostarczał adresatowi.” (s. 154)

Henryk Makower

JA, II A

„W tym czasie prof. Hirszfeld mieszkał jeszcze w swojej willi na Saskiej Kępie. Miał bowiem specjalne pozwolenie podpisane przez naczelnego lekarza dystryktu. Widziałem się z nim kilkakrotnie, gdyż przez Sądy przychodził do getta. Odwiedzał przede wszystkim swoją długoletnią asystentkę i najwierniejszą współpracowniczkę, Różę Amzel. Ja zaś często bywałem gościem państwa Amzelów, którzy mieszkali na ul. Grzybowskiej przy rogu Ciepłej.” (s. 23)

ONI, II/III

„Coraz bardziej rosły agendy Gminy, które nie mieściły się już w starym gmachu. Sądownictwo i urząd stanu cywilnego przeniesiono naprzeciwko, pod numer [Grzybowska] 29. Nowo powstała poczta mieściła się na rogu Zamenhofa i Gęsiej, w dawnym pałacyku Stanisława Augusta. Jej filia, paczkownia […] na rogu Grzybowskiej i Ciepłej.” (s. 200)

Ludwik Hirszfeld

JA, II A

„Początkowo mieszkaliśmy u znajomych przy ulicy Grzybowskiej. Okna naszego pokoju wychodziły na placyk na rogu Ciepłej. Z rana koło szóstej budziły nas samochody ciężarowe, zabierające niewolników do pracy na stronę aryjską.” (s. 306) [prawdopodobnie chodzi o Grzybowską 31 lub 32].

Adam Czerniaków

JA, II D

„Poruszyłem sprawę kompleksu gmachów dla Służby Porządkowej etc. na Ciepłej róg Grzybowskiej.” (s. 249)

Bibliografia

– Henryk Bryskier, Żydzi pod swastyką, czyli getto w Warszawie w XX wieku, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2006.

– Henryk Makower, Pamiętnik z getta warszawskiego. Październik 1940-styczeń 1943, Opracowała i uzupełniła Noemi Makowerowa, Ossolineum 1987.

– Ludwik Hirszfeld, Historia jednego życia, Wydawnictwo Literackie, Warszawa 2011.