Róg ulic PAWIA/SMOCZA

Abraham Lewin

ONI, IV A (27.11.1942)

„Robotnicy naszego szopu dziś w drodze do pracy przy sądzie przy Ogrodowej widzieli na rogu Pawiej i Smoczej dwóch zabitych Żydów. Trzej bracia Sucheccy zginęli widocznie na skutek donosu. Istotnie handlowali mięsem. Mordercy zabrali im uprzednio dużą sumę pieniędzy – jak powiadają 30 000 złotych – i dopiero następnie ich zastrzelili.” (s. 261)

Bibliografia

– Abraham Lewin, Dziennik, wstęp i opracowanie K. Person, Warszawa 2016.