Róg ulic KOSZYKOWA/ ALEJE UJAZDOWSKIE (poza gettem)

Abraham Lewin

ONI, II D (05.07.1942)

„W Warszawie wybuchła bomba w budynku przy Koszykowej róg Alei Ujazdowskich, który jest zajęty przez niemiecki urząd. Budynek miał ponoć zostać częściowo zburzony i miało zginąć kilku Niemców.” (s. 150-151)

Bibliografia

– Abraham Lewin, Dziennik, wstęp i opracowanie K. Person, Warszawa 2016.