Róg ulic MARSZAŁKOWSKA/WSPÓLNA

Adam Czerniaków

ONI, I

„Zagrożony runięciem dom został na rogu Marszałkowskiej i Wspólnej wysadzony w powietrze.” [15.X.1939] (s. 42)

Bibliografia

Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego 6 IX 1939 – 23 VII 1942, oprac. Marian Fuks, Warszawa 1983.