Róg ulic MARSZAŁKOWSKA/ZŁOTA – WSPÓLNA 58 [TRASA]

Adam Czerniaków

JA, I

„Podczas obiadu w <<A la fourchette>> szrapnele zaczęły wyrywać kawały muru w gmachu.
Po krótkim schronie w budującym się podziemnym kinie, wędrówka do domu trwająca godzinę na przestrzeni od Złotej do Wspólnej.” [16.IX.1939] (s. 36)

Bibliografia

Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego 6 IX 1939 – 23 VII 1942, oprac. Marian Fuks, Warszawa 1983.