Róg ulic MARSZAŁKOWSKA/ZŁOTA

Adam Czerniaków

JA, I

„Podczas obiadu w <<A la fourchette>> szrapnele zaczęły wyrywać kawały muru w gmachu.”
[16.IX.1939] (s. 36)

Bibliografia

Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego 6 IX 1939 – 23 VII 1942, oprac. Marian Fuks, Warszawa 1983.