Róg ulic NOWOLIPKI/ SMOCZA

Abraham Lewin

ONI, II D (19.05.1942)

„Na rogu Nowolipek i Smoczej Niemcy dziś zaaranżowali oryginalną scenę filmową. Stała karetka pogrzebowa, najładniejsza, jaką Gmina posiada. Wokół niej stali wszyscy warszawscy kantorzy w liczbie dziesięciu, z Szermanem na czele. Niemcy zaaranżowali to dla celów filmowych, chcąc chyba pokazać, że Żydzi nie tylko żyją na wysokiej stopie, ale nawet umierają w przyzwoitych warunkach i mają też luksusowe pogrzeby.” (s. 55)

Bibliografia

– Abraham Lewin, Dziennik, wstęp i opracowanie K. Person, Warszawa 2016.