Róg ulic POZNAŃSKA/ŻULIŃSKIEGO

Adam Czerniaków

JA, I

„Zatrzymany na rogu Poznańskiej i Żulińskiego.” [7.X.1939] (s. 39)

Bibliografia

Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego 6 IX 1939 – 23 VII 1942, oprac. Marian Fuks, Warszawa 1983.