Róg ulic PRZEBIEG/ BONIFRATERSKA

Abraham Lewin

ONI, II D  (11.06.1942)

„Opowiedziano mi, że dziś o godzinie 4 po południu na rogu ulicy Przebieg i Bonifraterskiej zastrzeleni zostali dwaj Żydzi, a jeden został ranny. Mordercami byli ubrani po cywilnemu Niemcy. Zginęli Żydzi, którzy zajmowali się szmuglowaniem ludzi i towarów przez dziurę w moście stojącym na jednej z uliczek.” (s. 117)

Emanuel Ringelblum

ONI, II A

„Mówi się o wybudowaniu dwóch mostów (wiaduktów) miedzy Solną i Ciepłą oraz między Bonifraterską i ulicą Przebieg.” (s. 171)

Bibliografia

– Abraham Lewin, Dziennik, wstęp i opracowanie K. Person, Warszawa 2016.

– Emanuel Ringelblum, Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy. t. 29: Pisma Emanuela Ringelbluma z getta, oprac. J. Nalewajko-Kulikov, Warszawa 2018.