Róg ulic SIENNA/WIELKA

Henryk Makower

JA, II/IV

„Sienna. Ulica ludzi bogatych, ładna, czysta i spokojna. Wielkie fale ruchu gettowego tu już nie dochodziły. […] Na zniszczonym przez bomby rogu Wielkiej zimą można było jeździć nawet na sankach.” (s. 177)

Bibliografia

– Henryk Makower, Pamiętnik z getta warszawskiego. Październik 1940-styczeń 1943, Opracowała i uzupełniła Noemi Makowerowa, Ossolineum 1987.