Róg ulic WALICÓW/CHŁODNA

Abraham Lewin

ONI, II D (18.05.1942)

„Dziś żydowska Warszawa znowu opłakuje zamordowanych. Na rogu Waliców i Chłodnej zastrzelili rano siedmiu Żydów. Wśród zastrzelonych znajdują się ponoć dwaj żydowscy policjanci. Również żydowska kobieta, handlarka cukierkami z Leszna 36 znajduje się wśród zabitych. Dziś o 6 rano wyszła ze swoją skrzynką ze słodyczami i już o wpół do siódmej przyniesiono do domu jej martwe ciało.” (s. 53)

Bibliografia

– Abraham Lewin, Dziennik, wstęp i opracowanie K. Person, Warszawa 2016.