Róg ulic ZAMENHOFA/NOWOLIPIE

Abraham Lewin

ONI, III A (30.07.1942)

„Od wczorajszego popołudnia znów słychać bezustanną strzelaninę obok naszej kamienicy. Na rogu Zamenhofa i Nowolipia stoi żołnierz i szykanuje przechodniów.” (s. 179)

Bibliografia

– Abraham Lewin, Dziennik, wstęp i opracowanie K. Person, Warszawa 2016.