Róg ulic ŻELAZNA/ NOWOLIPIE

Abraham Lewin

ONI, II D  (10.06.1942)

„Mieszkańcy Żelaznej róg Nowolipia w godzinach 11-1 w nocy usłyszeli gwałtowną strzelaninę, której towarzyszyły światła reflektorów. Przeprowadzono również poszukiwania z psami. Dokładna liczba ofiar nie jest mi znana. Podaje się różne cyfry: 18, 28, 46, a nawet ponad 60. Być może dokładną liczbę zna kancelaria cmentarza.” (s. 115)

Bibliografia

– Abraham Lewin, Dziennik, wstęp i opracowanie K. Person, Warszawa 2016.