ROZBRAT

Adam Czerniaków

JA/ONI, I

„Część wybrzeża ma być odżydzoną. (Wiejska, Książęca, Rozbrat etc.).” [5 VIII 1940] (s. 110)

Bibliografia

Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego 6 IX 1939 – 23 VII 1942, oprac. Marian Fuks, Warszawa 1983.