SENATORSKA 22 (BANK DYSKONTOWY)

Adam Czerniaków

JA, I

„Rano męka w sprawie 500 i 100. Laschtoviczka nie przyjął. Potem obiecał coś zrobić. Bank Dyskontowy może pożyczyć coś drobnych.” [25.I.1940] (s. 63)

JA, I

„Odwiedziłem Mikuleckiego. Nie godzi się na odłożenie długu 100000 zł. Może pożyczy później.” [4.III.1940] (s. 71)

Bibliografia

Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego 6 IX 1939 – 23 VII 1942, oprac. Marian Fuks, Warszawa 1983.