SENATORSKA 6

Leokadia Schmidt

ONI, VI A

„5 lutego nałożono na ludność polską kontrybucję w wysokości 100 milionów złotych. Niedługo potem stracono publicznie 30 osób na Senatorskiej 6, obok gruzów spalonego domu”. [chodzi o represje po zabiciu Kutschery] (s. 262)

Bibliografia

– Leokadia Schmidt, Cudem przeżyliśmy czas zagłady, przedmowa i objaśnienia Władysław Bartoszewski, Wydawnictwo Literackie, Kraków-Wrocław 1983.