SIENKIEWICZA

Adam Czerniaków

ONI, I

„Na Sienkiewicza nędznego krawca Lasockiego wyrugowano z mieszkania.” [13 IX 1940] (s. 121)

ADRESY:

Sienkiewicza 4,   – róg ulic Marszałkowska/Sienkiewicza

Bibliografia

Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego 6 IX 1939 – 23 VII 1942, oprac. Marian Fuks, Warszawa 1983.