SIENNA 24

Abraham Lewin

ONI/JA, III A (11.08.1942)

„Wypędzili ludzi z wielu domów, cały dobytek został. Chrześcijańscy chuligani przystąpili już do grabieży. Sienna 24, Śliska 28. Z wyjątkiem rodziny Jakuba nie pozostał żaden lokator, nie ma nawet dozorcy.” (s. 190)

Bibliografia

– Abraham Lewin, Dziennik, wstęp i opracowanie K. Person, Warszawa 2016.