Róg ulic TŁOMACKIE/BIELAŃSKA

Emanuel Ringelblum

ONI, II A

„Przy skrzyżowaniu Tłomackiego i Bielańskiej stoi długi rząd tramwajów. Kontrolują, czy nie ma Żydów w wagonach. Każą wszystkim wysiąść i sprawdzają dokumenty. Przypomina to poniekąd jakiś punkt graniczny.” (s. 167)

Bibliografia

– Emanuel Ringelblum, Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy. t. 29: Pisma Emanuela Ringelbluma z getta, oprac. J. Nalewajko-Kulikov, Warszawa 2018.