ŚLISKA 60

Emanuel Ringelblum

ONI, I

„Syna literata ze Śliskiej, chłopca 17 lat, gonili i szczuli psami w czasie pracy, bili go. Szef zbił tego, który bił [i] przyniósł obiad.” (s. 56)

Bibliografia

– Emanuel Ringelblum, Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy. t. 29: Pisma Emanuela Ringelbluma z getta, oprac. J. Nalewajko-Kulikov, Warszawa 2018.