SŁUPECKA (poza gettem)

Basia Temkin-Bermanowa

[Pierwsze mieszkanie Autorki po stronie aryjskiej, pod koniec 1942 –przyp. aut.; s. 290]

JA, III CIV A

„Drugie było wynajęte za dużą, jak na nasze ówczesne możliwości, forsę. Kosztowało siedemset złotych miesięcznie […] Mieszkaliśmy Tm trzy miesiące, ale pieniądze nam się skończyły.” (s. 25)

„Pierwsze nieśmiałe telefony do g[etta] po naszym wyjściu, mające stwierdzić, czy jeszcze ktoś pozostał, były wykonywane przez A[dolfa]. Z początku były raczej ożywczymi przeżyciami. Wracał z nich za każdym razem – były to w ogóle pierwsze wyprawy na miasto, jeszcze przed zameldowaniem na Słupeckiej – jak z jakichś podróży odkrywczych.” (s. 51)

Bibliografia

– Basia Temkin-Bermanowa, Dziennik z podziemia, wstęp, oprac., przypisy A. Grupińska i P. Szapiro, Warszawa: ŻIH, „Twój Styl” 2000, ss. 390.