SMOCZA 18

Abraham Lewin

ONI, II D (06.06.1942)

„Ci, którzy mają środki pieniężne, wysyłają [je do] chrześcijan, aby ratowali oni resztki rodziny, które jeszcze pozostały przy życiu, albo zdają się na inne środki. Tak więc jeden Żyd ze Smoczej 18 wysłał swoją rodzinę do małego miasteczka w Lubelskiem, aby tam lżej przetrwali wojnę. Rodzina składała się z matki, córki i syna. Ojciec został w Warszawie. Syna wysłali mu do obozu pracy w Zamościu, na razie pozostał on przy życiu. Matkę z córką wysłano w <nieznanym kierunku>. Ojciec wysłał chrześcijanina, aby odszukał żonę i córkę. Na próżno: nie został po nich żaden ślad.” (s. 106-107)

Bibliografia

– Abraham Lewin, Dziennik, wstęp i opracowanie K. Person, Warszawa 2016.