SMOCZA – PAWIAK (DZIELNA 24/26) [TRASA]

Abraham Lewin

ONI, II D (19.05.1942)

„Wczoraj na Smoczej znów schwytano dwóch Żydów i zawleczono na Pawiak. Jednego wypuszczono wieczorem. Drugiego dziś rano wywieziono martwego.” (s. 55)

Bibliografia

– Abraham Lewin, Dziennik, wstęp i opracowanie K. Person, Warszawa 2016.