SOLNA 6

Abraham Lewin

ONI, III A

„Przy Solnej 6 – 99 ofiar. W dniu dzisiejszym – 12 000 męczenników. Zamknięto pocztę. Kilo chleba – 50 złotych, ziemniaków – 20 złotych.” (s. 174)

Bibliografia

– Abraham Lewin, Dziennik, wstęp i opracowanie K. Person, Warszawa 2016.