SOLNA/CIEPŁA [OBSZAR]

Emanuel Ringelblum

ONI, II A

„Mówi się o wybudowaniu dwóch mostów (wiaduktów) miedzy Solną i Ciepłą oraz między Bonifraterską i ulicą Przebieg.” (s. 171)

Bibliografia

– Emanuel Ringelblum, Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy. t. 29: Pisma Emanuela Ringelbluma z getta, oprac. J. Nalewajko-Kulikov, Warszawa 2018.