SOLNA / HALE MIROWSKIE

Marek Edelman

JA/ONI, I

„W czasie Świąt Wielkanocnych 1940 roku zostaje zorganizowany kilkudniowy pogrom. Niemieccy lotnicy werbują polskie mety, płacąc im po 4 zł za „dzień roboczy”. Przez pierwsze trzy dni hulają bezkarnie. Czwartego dnia bundowska milicja przeprowadza akcję odwetową. Dochodzi do czterech dużych walk ulicznych: Solna – Hale Mirowskie, Krochmalna – Plac Grzybowski, Karmelicka – Nowolipie, Niska – Zamenhofa. Akcją z ukrycia kieruje towarzysz Bernard.

O tym, jak bardzo zdezorientowane było w tym czasie społeczeństwo żydowskie, świadczy fakt, że żadna z działających wówczas partii w akcji tej nie brała udziału. Co więcej – wszystkie one były jej nawet przeciwne. Akcja nasza wstrzymuje jednak wówczas działalność Niemców i staje się pierwszym wystąpieniem społeczeństwa żydowskiego.” (s. 8-9)

Bibliografia

– Marek Edelman, Getto walczy. (Udział Bundu w obronie getta warszawskiego), Warszawa 1945.