SOSNOWA

Henryk Bryskier

ONI, III

„Zamierzano wyłączyć z getta część ulicy Siennej i Sosnową, by mury przesunąć dalej. Zainteresowani mieszkańcy, którzy już przedtem nieraz się przenosili, niewiele mieli do stracenia, gdyż już byli sublokatorami, ale starzy lokatorzy widząc sytuację swoich sublokatorów, nie chcieli dzielić ich losu, woleli czynić starania, oddalające termin wyprowadzki. Przesunięcie terminu na kilka tygodni kosztowało kilka kilo złota. Wreszcie i te ulice wyłączono.” (s. 129)

ADRESY:

Sosnowa 8,    – róg ulic Sienna/Sosnowa,

OBSZARY:

Obszar: Sienna/Sosnowa

Bibliografia

– Henryk Bryskier, Żydzi pod swastyką, czyli getto w Warszawie w XX wieku, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2006.