STANISŁAWÓW (poza Warszawą)

Adam Czerniaków

ONI, II B
Informacje wklejone, pochodzące z „Gazety Żydowskiej”, 10 XII 1941:

„Stanisławów (J. M.) Oddział żywnościowy Wydziału Gospodarczego przy Radzie Żydowskiej w Stanisławowie przeprowadził w czasie od 1 – 7 bm. rozdział mięsa wołowego oraz cielęciny w ilości 100 g na osobę. Rozdziału dokonały punkty mięsne przy ul. Belwederskiej 38, 101 i 113. Dla pracowników wydano takze dodatkowo 100 g. Między 1-7 bm. każdy z pracowników otrzymał po 1 kg mięsa. Dla stałych pracowników wydaje się przy ul. Kołłątaja 47 pierwszą ratę ziemniaków w ilości 10 kg na osobę. Ponadto organizuje się wydawanie mleka dla dzieci do lat trzech oraz chorych na zlecenie lekarskie, po 1/4 l mleka”.” (s. 232)

Bibliografia

Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego 6 IX 1939 – 23 VII 1942, oprac. Marian Fuks, Warszawa 1983.