STAW CZERNIAKOWSKI

Emanuel Ringelblum

ONI, II/III

„Niemcy z pomocą granatowej policji i rodzimych antysemitów energicznie zwalczali roje dzieci żydowskich po aryjskiej stronie. Codziennie zwożono je masami do aresztu żydowskiego ul. Gęsiej. W „Gęsiówce” kierownik więzienia Rudniański [Izaak], zastrzelony potem przez Niemców, starał się zapewnić tym dzieciom warunki ludzkiego bytowania, uczył je ogrodnictwa i zaprawiał je do pracy produktywnej. Gdy przyszła akcja przesiedleńcza w lipcu 1942 roku, „Gęsiówka” pierwsza padła ofiarą bandytów SS-owskich, którzy wysłali dzieci do Treblinki. Gdy codzienne łapanki dzieci niewiele pomogły, a liczba dzieci szmuglujących rosła z dnia na dzień, zastosowano wówczas ostre środki represyjne. Topiono je w stawie czerniakowskim – tak przynajmniej głosiła fama.” (s. 77)

Bibliografia

– Emanuel Ringelblum, Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, tom 29a Pisma Emanuela Ringelbluma z bunkra, oprac. E. Bergman, T. Epsztein, M. Siek, Warszawa 2018.