STAWKI 6

Henryk Bryskier

JA/ONI, V

„Przepełniony pociąg towarowy ruszył z miejsca, a nagromadzony transport przed placem skierowano do gmachu miejskiego Stawki 6. W dużej pustej Sali pierwszego piętra ulokowano masę ludzi. Wszyscy na srogi rozkaz Ukraińca musieli natychmiast usiąść na podłodze. Nastąpiło zamieszanie, bo pierwsze szeregi przynaglone kolbą opuściły się na podłogę, a następne poprzez głowy i nogi pierwszych usiłowały zająć czym prędzej wolne skrawki podłogi, by uniknąć uderzenia. Jęki wydawane z bólu przez tratowane kobiety i dzieci tłumiono kolbą lub peitschą. Nareszcie sala się do tego stopnia wypełniła, że jedni siedzieli na nogach drugich.” (s. 249)

„Nad ranem zaczęła się wędrówka do klozetu. Studzienki w ubikacjach i miski klozetowe były zatkane, podłogi po kostki nóg były zalane uryną, fekalia wydostawały się na korytarze. Kobiety, dzieci i mężczyźni załatwiali się obok siebie, mimo wzajemnego skrępowania.” (s. 253)

Bibliografia

– Henryk Bryskier, Żydzi pod swastyką, czyli getto w Warszawie w XX wieku, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2006.