BARBARY

Adam Czerniaków

ONI, I

„Z rana rabunek składnicy na Barbary. Koszmarny widok. Rabunek w składnicy i obrabowywanie rabusiów.” [29 IX 1939] (s. 37)

„W tej chwili (3 pp.) robotnicy magistraccy przepalają żelazne ogrodzenie ogródków na Barbary.” [12 X 1940] (s. 127)

JA/ONI, I

„Zażądano po obiedzie, abym się zgłosił do domu gubernatora na Szopena 13 o godz. 10-ej. Komisarz domu oświadczył, że z Barbary usuną Żydów.”

Bibliografia

Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego 6 IX 1939 – 23 VII 1942, oprac. Marian Fuks, Warszawa 1983.