ŚWIDERSKA 50, OTWOCK

Emanuel Ringelblum

ONI, I

„’Marpe’ w Otwocku wywiesił zawiadomienie, że jest szpitalem chorób zakaźnych. Intencja – jasna.” (s. 51)

Bibliografia

– Emanuel Ringelblum, Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy. t. 29: Pisma Emanuela Ringelbluma z getta, oprac. J. Nalewajko-Kulikov, Warszawa 2018.